เข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การรับนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562

O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ม.3

O-NET วิชา ภาษาไทย ม.3

O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3

O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ม.6

O-NET วิชา ภาษาไทย ม.6

O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ม.6

O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ม.6

O-NET วิชา สังคมศึกษา ม.6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 เมษายน 2563 ใหม่

- ประกาศปรับปรุงซ่อมแซม-อาคารเรียน-อาคารประกอบ
- ปริมาณราคา-ปร.456-ปรับปรุงซ่อมแซม
หมายเหตุ : คลิกที่เรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรับใบ ปพ.1 31 มีนาคม 2563

- วันที่ 1 เมษายน 2563 ม.6 รับช่วงเช้า 9 โมง เป็นต้นไป ม.3 รับช่วงบ่าย 13.00 เป็นต้นไป ให้ใส่ชุดนักเรียน มารับเท่านั้น และสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 19 มีนาคม 2563

- ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 จากกำหนดเดิม แบบยังไม่มีกำหนด เนื่องจากคำสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ×
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซม-อาคารเรียน-อาคารประกอบ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ×
ปริมาณราคา-ปร.456-ปรับปรุงซ่อมแซม