[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เมนูหลัก
โรงเรียนทุ่งช้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้การละเล่นท้องถิ่นในอําเภอทุ่งช้าง สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศดานันท์ เทพจันตา
27/ส.ค./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Present Continuous Tense Word Search Game ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 115 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้กิจกรรมการทดลองหน่วยกรดเบส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 98 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลงานนวัตกรรมในโรงเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 160 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 66 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสรธร คำรังษี
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้สื่อ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 62 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศดานันท์ เทพจันตา
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 46 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและ
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวิรัช รุ่งโรจน์
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรม เรื่อง สร้างสื่อ สร้างความรู้ สู่ห้องเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 57 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัตนา วรินทร์
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินการใช้สื่อนวัตกรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเยาวเรศ รัตนะ
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานเสนอผลการใช้สื่อการสอนในชั้นเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวยุวรัตน์ จันทร์เติม
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง สารพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยสื่อผสม( อ่าน : 43 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิเชษฐ์ บุญทวี
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกทักษะ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 53 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนภฉัฐ เพ็ชรภา
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 93 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายธงชัย คฤหานนท์
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 47 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางดอกส้ม จิตอารีย์
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานสื่อนวัตกรรมช่วยสอนทักษะดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 45 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายฉัตรชัย พูลจวง
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 48 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคํา
22/มี.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>