[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
โรงเรียนทุ่งช้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ คัญใหญ่
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสมร คัญใหญ่
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี