[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เมนูหลัก
โรงเรียนทุ่งช้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง ที่ตั้ง เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
โทร 054-795167 โทรสาร 054-795003  
e-mail : tc_school@hotmail.com 
website : www.thungchang.ac.th
เขตพื้นที่บริการ 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
2. โรงเรียนบ้านแพะกลาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
4. โรงเรียนบ้านเวียงสอง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
5. โรงเรียนบ้านน้ำพิ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
6. โรงเรียนบ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
7. โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
9. โรงเรียนบ้านน้ำลาด ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
10.โรงเรียนบ้านปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
11.โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
12.โรงเรียนบ้านปางแก ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
13.โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
14.โรงเรียนบ้านน้ำเพาะ (สาขาน้ำสอด) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ที่ตั้งโรงเรียนทุ่งช้าง 
                    ทิศเหนือติดกับโรงเรียนบ้านแพะกลาง 
                    ทิศใต้ติดกับทุ่งนา 
                    ทิศตะวันออกติดกับบ้านทุ่งผึ้ง 
                    ทิศตะวันตกติดกับถนนน่าน-ทุ่งช้าง 
พื้นที่ทั้งหมด 71 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา แบ่งเป็น 2 แปลง  แปลงที่ 1 พื้นที่ 34 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  แปลงที่ 2 พื้นที่ 36 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาค จากนายพัฒน์ พงษ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยยาง ได้มอบให้โรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2525 ซึ่งมีพื้นที่ห่างจากโรงเรียนไปยังทาง  ทิศใต้ ประมาณ 1,500 เมตร ใช้เป็นสวนสักของโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งช้างได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2506   ครั้งแรกใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนิน การสอน ต่อมามีพ่อค้าประชาชน ข้าราชการในอำเภอทุ่งช้าง ได้ช่วยบริจาคทรัพย์ เพื่อจัดหาที่ดินและอาคารชั่วคราวขึ้นโดยมีนายสนิท รุจิณรงค์ นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานได้ดำเนินการ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันจนเสร็จเรียบร้อยโดยทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 14มีนาคม 2507 โดยมีนายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี อาคารหลังนี้ สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 33,760.20 บาท มี 4 ห้องเรียน การดำเนินการก่อสร้างมี นายพัฒน์ ขัติพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธี เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตอนต้น ( ม. 1 – ม. 3 ) จำนวน 8 ห้องเรียน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4 – ม. 6 ) จำนวน 6 ห้องเรียน

ผู้บริหารคนปัจจุบัน    1. ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง 
                               2. นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง 
คติพจน์ของโรงเรียน  :  รู้รักสามัคคี    มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำชุมชน
ปรัชญาของโรงเรียน  :  ปญฺญา  โลกสุมิ  ปฺชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
สีประจำโรงเรียน  :  ชมพู – ดำ

ตราประจำโรงเรียนทุ่งช้าง  : รูปช้างคู่ชูงวงอยู่เหนือทุ่งนา  โอบล้อมด้วยภูเขา   มีช่อราชพฤกษ์ล้อมรอบ 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกชงโคสีชมพู 
ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
วิสัยทัศน์  : จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นคุณธรรมนำความรู้ 
               อยู่อย่างพอเพียง มีภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
เอกลักษณ์ :  ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
อัตลักษณ์  :  มีจิตอาสา มารยาทงาม 
อัตลักษณ์คุณธรรม  ซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างนิสัย รู้พอเพียง เคียงคู่จิตอาสา