[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
Logbook Teacher

ดาวน์โหลด logbook
ลิ้งค์ภายนอก
e-Learning


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
เข้าชม : 1552
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชญาดา  ศรีบัว 1. นางนภฉัฐ   เพ็ชรภา
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แปงคำใส 1. นางรัตนา  วรินทร์
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวทอฝัน  กลับแฟง 1. นางรัตนา  วรินทร์
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กล่ำคลองตัน 1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวสุวาริน  อินต๊ะนาม 1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณอำไพ
2. เด็กหญิงธันยชนก  แช่มเอี่ยม
1. นางรัตนา  วรินทร์
2. นายสรธร  คำรังษี
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 1. นายพินิษฐ์ชัย  จันต๊ะวงค์ 1. นายธงชัย  คฤหานนท์
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมทับ 1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายทชานพ  พรมตา 1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายพันธ์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สิทธิ
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นายธงชัย  คฤหานนท์
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายพงศธร  หอมดอก 1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงริติกานต์  วิวัฒนศิริกุล 1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายชาตโยดม  ดำเล็ก 1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัชฐณิช  สุวรรณ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  พรมตา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเสพสัก
1. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
2. นางสาวศิลา  ปาโน
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจีรนันท์  สุทธหลวง
2. นายนครินทร์  แซ่ท้าว
3. นางสาวรินรดา  พานิช
1. นางสาวจีระพันธ์  วงค์พุทธคำ
2. นางสาวศิลา  ปาโน
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณวุฒิ  สายวงศ์
2. นางสาวทักษพร  เมืองเล็น
3. นางสาวอรสินี  นิกรเถื่อน
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นายณัฐวุฒิ  จำปาไพร
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พินยา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สัมโพธิวงศ์
3. เด็กหญิงยุวดี  สุดใจ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาวรสริน  กิติยศ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิระ  ท้าวคาม
2. นางสาววรรณิษา  วงค์คำช้าง
1. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
2. นางสาวกมลรัตน์  ภิชัย
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ฮังคำ
2. เด็กชายนนทกานต์  มุ่งตรง
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาวิน  เสียงกอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ปัญญาไว
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขโห
2. เด็กหญิงฐิติยา  พรมเกษา
3. เด็กหญิงรินรดา  ศาลาคาม
4. เด็กหญิงอรทัย  ดงแก้วมะณี
5. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โฆษิตไทย
1. นายดลชัย  ลือยศ
2. นายสุรินทร์  อินปา
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่ว่าง
2. นางสาวกัลยารัตน์  แปงอุด
3. นางสาวณัฐริกา  อินชูใจ
4. นางสาวปนัดดา  คำรังษี
5. นางสาวพัชรวดี  คันทะเนตร
1. นายดลชัย  ลือยศ
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลจิรา  เกษตรสังข์
2. นางสาวจุฑามณี  ละม่อม
3. นางสาวชลิตา  เปาป่า
4. นางสาวธัญญ์วริดา  พิสิษฐ์คงนุ่ม
5. นายสมพร  คำรังษี
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนวีร์  เทพจันตา
2. นายทศพล  พรมตา
3. นายทินภัทร  ตามัย
4. นายธีรเจต  ค้าข้าว
5. นายศุภวิชญ์  อินทะรังษี
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหล็กชาย 1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมลวรรณ  สมบูรณ์ 1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  สวัสดิกุล
2. เด็กหญิงสรัลพร  ยาวิลาศ
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นายดลชัย  ลือยศ
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจินต์จุฑา  สาลี
2. นายอภิชาติ  ปทุมไพโรจน์
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นายสุรินทร์  อินปา
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษดา  กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  ตันกาบ
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวปิยะนุช  ฮังคำ
2. นางสาวเปรมกมล  ใจยา
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายจิราวุฒิ  วัฒนะ 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  เปาป่า
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พัธนะชาญชัยกุล
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสริยา  โพธิ์ทอง 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปาป่า 1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยชมพู  คำชั่ง 1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิมผกา  จันดี 1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายนราพิทักษ์  เหล็กชาย 1. นางกัลยา  โนแก้ว
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กุลนิวาต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  วงศ์วานเพชร
1. นายสุพจน์  นันท์เกษม
2. นายศุภรัฐ  เทพจันตา
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติกาล  ท้าวบุญญาภินิกุล
2. นางสาวอัญชลี  แซ่ท้าว
1. นายสุพจน์  นันท์เกษม
2. นายศุภรัฐ  เทพจันตา
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ตามัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรรณลัก
1. นางปราณี  สิงห์ธนะ
2. นางกัลยา  โนแก้ว
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวายุภูมิ  มุ่งอาสา 1. นางปราณี  สิงห์ธนะ
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพัชรี  ศรเตโช
2. นางสาวสุพิชญา  เทพจันตา
3. นางสาวอินทิรา  นันทา
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางรัตนา  วรินทร์
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  สมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญเทพ
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วิเศษวัชร์
2. เด็กหญิงวรางรัตน์  จิตอารี
3. เด็กหญิงศุภาภร  แปงคำใส
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวจีระพันธ์  วงค์พุทธคำ
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลดาพร  คำพับ
2. นางสาวอรอนงค์  ส่องสี
3. นายเอกรัตน์  ศรีวรรณ์
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพกร  กลัดคำ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เทพจันตา
3. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ธัญมงคลทรัพย์
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  เปาป่า
2. นางสาวพลอยศิริ  เปาป่า
3. นางสาวเบ็ญจลักษณ์  เปาป่า
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพงษ์  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงนคนันทินี  มีบุญ
3. เด็กหญิงวิภาวี  คำรังษี
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำรังษี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  มีสา
6. เด็กหญิงอริยา  ทองทุม
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
3. นายเอกชัย  พนะสันต์
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจอมขวัญ  เมืองมูล
2. นางสาวณพัชชนันท์  เกียรติมีแสง
3. นายรัฐภูมิ  เสียงกอง
4. นางสาววีร์สุดา  กาติ๊บ
5. นางสาวศุภนิดา  สุโรพันธ์
6. นางสาวสุภาพร  ตันกาบ
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
3. นายเอกชัย  พนะสันต์
51 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  สมแสง
2. นางสาวพิมพ์ประภา  มงคลชัย
3. นางสาวอาทิตยา  สมศักดิ์
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  ศาลาคาม
2. นางสาวยุวดี  แปงคำใส
3. นางสาวสุปราณี  พรมสวัสดิ์
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑิกา  เลียนอิน
2. นายพงศกร  ลำน้อย
3. นางสาวสมฤดี  สิทธิยศ
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  กิตติชนะกุล
2. นางสาวนฤพร  แซ่ม้า
3. นางสาวศรีสุดา  กิติรุ่งรวี
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางรัตนา  วรินทร์
55 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติทัช  วงศ์วาท 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกท่าน - 25 พฤษภาคม 2563 25/พ.ค./2563
      แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียน - 2 พฤษภาคม 2563 2/พ.ค./2563
      สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เริ่มรับสมัคร 3-12 พฤษภาคม 2563 30/เม.ย./2563
      เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกรุณาเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฯ - 9 เมษายน 2563 9/เม.ย./2563
      มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน ฯ - 19 มีนาคม 2563 19/มี.ค./2563