[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
Logbook Teacher

ดาวน์โหลด logbook
ลิ้งค์ภายนอก
e-Learning


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
โดย : admin
เข้าชม : 749
จันทร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  
จันทะสุรินทร์
3. นางสาววันสิริภรณ์  
ศาลาคาม
1. น.ส.อัจฉราภรณ์  
ผลรินทร์
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.29 ทองแดง 37 1. เด็กชายณัฐนันท์  
ผึ่งฉาย
2. เด็กชายธาวิน  
เสียงกอง
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นายมานพ  
ตันติกตัญญุ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นายชนวีร์  เทพจันตา
2. นายฐิติพงษ์  
อินทะรังษี
3. นายปรวรรตน์  
แสนใหญ่
4. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
5. นางสาวศุภิสรา  
ตันกาบ
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายจิราวุฒิ  
วัฒนะ
1. นายประสาท  
สิงห์ธนะ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  
สาลี
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  คำรังษี
1. นายประสาท  
สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  
ปันแก้ว
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง 10 1. นางสาวจุฬาภรณ์  
เกียรติมีแสง
2. นางสาวณัฐณิชา  
ศาลาคาม
3. นางสาวณัฐวิภา  
วันต๊ะ
4. นางสาวธมนวรรณ  
ใจเต็ม
5. นางสาวพลอยชมพู  
คำชั่ง
6. นางสาวพัชรี  
ศรเตโช
7. นางสาวยุพารัตน์  
เกลี้ยงสี
8. นางสาวยุวรี  
แปงคำใส
9. นางสาวรสริน  กิติยศ
10. นางสาวสมฤดี  
สิทธิยศ
11. นางสาวสุกัญญา  
เทพจันตา
12. นางสาวสุพิชญา  
คำรังษี
13. นางสาวสุวาริน  
อินต๊ะนาม
14. นางสาวอาทิตยา  
สมศักดิ์
15. นางสาวอารียา  
คำแปงใส
16. นางสาวอิสริยา  
โพธิ์ทอง
1. นางสมร  คัญใหญ่
2. นายสรธร  คำรังษี
3. นางสาวมาลินี  
คำรังษี
4. นางสาวอารีรัตน์  
สุทธิ
5. นางสาวอนุสรา  
ทาเกิด
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.16 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีระนันท์  
กุลนิวาต
2. เด็กหญิงอัญชลี  
แซ่ท้าว
1. นายสุพจน์  
คุณวีระนันท์
2. นางสาวมาลินี  
คำรังษี
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวรางรัตน์  
จิตอารี

2. เด็กหญิงสุธัญญา  
ไชยและ
3. เด็กหญิงสุภาภร  
แปงคำใส
1. นายเอกชัย  
พนะสันต์

2. นางสาวจารินี  
มนตรี
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นางสาวลดาพร  
คำพับ
2. นางสาวอรอนงค์  
ส่องสี
3. นายเอกรัตน์  
ศรีวรรณ์
1. นายเอกชัย  
พนะสันต์
2. นางสาวจารินี  
มนตรี
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 9 1. นายณัฐวุฒิ  
จันทร์ขาว
2. นายวิษณุ  
ปทุมไพโรจน์
1. นายวีรากร  คำนาน
2. นายเอกชัย  
พนะสันต์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกท่าน - 25 พฤษภาคม 2563 25/พ.ค./2563
      แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียน - 2 พฤษภาคม 2563 2/พ.ค./2563
      สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เริ่มรับสมัคร 3-12 พฤษภาคม 2563 30/เม.ย./2563
      เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกรุณาเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฯ - 9 เมษายน 2563 9/เม.ย./2563
      มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน ฯ - 19 มีนาคม 2563 19/มี.ค./2563