โรงเรียนทุ่งช้าง

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

Nature

พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอิทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์, ธันวาคม 18, 2562

18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งช้าง ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพ   3