โรงเรียนทุ่งช้าง

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

Nature

กรีฑาสีโรงเรียนทุ่งช้างฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ธันวาคม 2, 2562

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ชงโคเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

รูปภาพ   6